Projecten door Cambium

Een greep uit de afgelopen jaren

WOODAN

In augustus 2017 is het online database systeem WOODAN gelanceerd. WOODAN is een database voor archeologisch hout die via een online website wordt ontsloten. Reeds in 2013 begonnen Jelte van der Laan (Cambium Botany) en Stephan Nicolaij (Qursi Software) aan de ontwikkeling en bouw van het systeem, maar met het Synthetiserend Archeologisch Onderzoek Houten gebruiksvoorwerpen kreeg de ontwikkeling hiervan een boost. Inmiddels bevat de database ruim 1700 houtvondsten en in de komende jaren zal dit aantal alleen nog maar toenemen.

Logo Woodan

Synthetiserend Onderzoek Houten Gebruiksvoorwerpen

In 2015 heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed het initiatief genomen voor het project ‘Synthetiserend onderzoek naar houten gebruiksvoorwerpen in Nederland tot 1300 n.Chr.’. Het project is onderdeel van het programma ‘Kenniskaart Archeologie’ dat is opgezet vanuit de Rijksdienst. Het project, dat werd uitgevoerd door De Steekproef en BIAX Consult in samenwerking met Cambium Botany, heeft een prachtige publicatie opgeleverd waarin ruim 1600 houtvondsten worden behandeld. In het houtboek is onder andere een catalogus opgenomen met uitgebreide beschrijvingen en afbeeldingen van 176 gebruiksvoorwerpen. De vondsten zijn tevens opgenomen in de Archeologische houtdatabase

Cover synthetiserend onderzoek

Sneek-Harinxmaland

In de zomer van 2014 heeft het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen een waarderend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de vindplaats Sneek-Harinxmaland. Het archeologische onderzoek van een overslibde terpnederzetting werd uitgevoerd in het kader van een promotieonderzoek naar de vroegste Friese veenontginningen in de late ijzertijd en de Romeinse tijd. De houtvondsten van deze vindplaats werden onderzocht door Cambium Botany en zijn opgenomen in de Archeologische houtdatabase WOODAN.

Project Sneek

Ezinge

In 2016 vierde de Vereniging voor Terpenonderzoek haar 100 jarig jubileum. In het kader hiervan heeft de vereniging een jubileumboek uitgegeven. Een van de 14 bijdragen aan het boek betreft het onderzoek aan de bijzondere houten voorwerpen die tussen 1923 en 1934 in Ezinge zijn opgegraven. Dit artikel werd verzorgd door Cambium Botany.

Project Ezinge

BAP Voorjaarssymposium

Het Vijfde voorjaarssymposium van het Biologisch Archeologisch Platform vond plaats op dinsdag 14 maart 2017 in Amersfoort. Het thema van het symposium, met de titel “Een hart van hout. Een veelzijdige materiaalcategorie voor het voetlicht”, was hout uit archeologische context. In het kader van dit thema hebben Jelte van der Laan (Cambium Botany) en Stephan Nicolaij (Qursi Software) een lezing gehouden over het archeologische database-systeem WOODAN.

Biologisch Archeologisch Platform

Reuvens dagen

Tijdens de 43ste editie van de Reuvens dagen, die plaatsvonden in Groningen, was een poster te bezichtigen over houtgebruik in het terpengebied. De poster is gebaseerd op het afstudeeronderzoek van Jelte van der Laan.

Poster Reuvensdagen

Wilt u uw archeologische houtvondsten laten onderzoeken?

“Neem gerust contact op en informeer naar de mogelijkheden.”

drs. Jelte van der Laan
info@cambiumbotany.nl


Project Woodan

Contact

Feddemaweg 5
9977 TG Kloosterburen
Telefoon: 06 - 13 74 5555
E-mail: info@cambiumbotany.nl

Logo Cambium

KvK-nummer: 58758291
KNA Specialist Archeobotanie
Actorregistratienummer: 43921071

Copyright © 2024 • All Rights Reserved • Cambium Botany • Designed by Qursi | Software