Wie zijn wij?

Een archeobotanisch onderzoeksbureau!

Cambium is opgericht door Jelte van der Laan, die in 2013 afstudeerde als archeoloog aan het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Vanuit een eerdere opleiding Bos en Natuurbeheer ontstond zijn voorliefde voor archeobotanisch onderzoek. Tijdens de opleiding Archeologie heeft hij zich vooral gespecialiseerd in houtonderzoek en macrorestenonderzoek in het Noord-Nederlandse terpengebied. Voor zijn afstudeerscriptie onderzocht hij de potentie van dit gebied voor een regionaal onderzoek naar het houtgebruik op de terpen vanaf de ijzertijd tot de vroege middeleeuwen. Als case-studie werd een materiaalonderzoek verricht aan het hout uit een terpopgraving bij Arkum. Deze terp lag ten tijde van bewoning in de grenszone tussen het noordelijke kleigebied en het zuidelijk gelegen veengebied in Friesland.

LinkedIn Jelte van der Laan
Academia Jelte van der Laan
Facebook Cambium Botany

Wilt u uw archeologische houtvondsten laten onderzoeken?

“Neem gerust contact op en informeer naar de mogelijkheden.”

drs. Jelte van der Laan
info@cambiumbotany.nl


Project Woodan

Contact

Feddemaweg 5
9977 TG Kloosterburen
Telefoon: 06 - 13 74 5555
E-mail: info@cambiumbotany.nl

Logo Cambium

KvK-nummer: 58758291
KNA Specialist Archeobotanie
Actorregistratienummer: 43921071

Copyright © 2023 • All Rights Reserved • Cambium Botany • Designed by Qursi | Software